Hat Toss

DTU Business Alumni

DTU Business Alumni er en frivillig forening, som er åben for alle, der har taget en kompetencegivende uddannelse som MMT eller en certifikatsuddannelse som CEL™.


Om DTU Business Alumni

Foreningens formål er at samle medlemmer på tværs af uddannelse, hold og årgange og skabe fælles rammer for fortsat kompetenceudvikling og netværk.

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges ved en årlig generalforsamling, og bestyrelsen udpeger en formand, som har ansvaret for tilrettelæggelse af aktiviteter.

Bestyrelsen planlægger og afholder hvert år en række aktiviteter, som realiserer foreningens mål. Aktiviteterne spænder fra faglige arrangementer om nye forretnings- mæssige trends, workshops som analyserer fællesudfordringer, til ’springboards’ hvor nye virksomhedsinitiativer og forretningsmodeller kan blive diskuteret og testet.

Derudover holder DTU Business Alumni hvert år et større arrangement, der både vægter fagligt indhold og socialt samvær, der kan samle medlemmerne gennem fælles inspirerende oplevelser.

DTU Business fungerer som sekretariat for alumneforeningen. Medlemskab koster 1000 kr. årligt.

Læs mere om DTU Business Alumni i Ingeniøren

Bestyrelse

Formand

Teddy FrankNæstformand

Christian GilleladenChristian GilleladenKasserer

Mubashar RashidMubashar RashidMenige medlemmer

Jesper BreumJesper BreumWilliam BlandfordWilliam BlandfordDTU Business repræsentant

Jakob HolstJakob HolstLasse WibergLasse Wiberg (suppleant)Mette FlindtMette Flindt (koordinator)Revisorer

Erik NilssonErik NilssonJakob HolstJakob Holsthttp://www.business.dtu.dk/dtub-alumni
25 FEBRUAR 2017