Danish Healthcare Innovation Network billede

DTU Business etablerer Healthcare Innovation Leadership Network

Monday 19 Dec 16

Contact

Sam Kondo Steffensen
Program Director
DTU Business
+45 45 25 61 10

Danish Healthcare Innovation Network

Netværket udbyder bl.a. inspirerende seminarer og workshops og fungerer som en videndelings- rådgivnings- og eksekveringsplatform. Læs mere om programmet Innovation Leadership Challenge.
DTU Business tager nu initiativ til at etablere et nyt tværgående dansk netværk for sundheds-innovation på ledelsesniveau. 

Baggrunden er, at DTU Business igennem flere år har haft stor succes med at udbyde et innovationsledelsesprogram målrettet topledere i det danske sundhedsvæsen i samarbejde med henholdsvis Stanford University og UC Berkeley. Programmet har bl.a. udmærket sig ved fokus på konkrete læringsforløb, samt engageret deltagelse af topledere på tværs af regioner, kommuner, hospitaler, universiteter og private virksomheder indenfor sundhedsområdet,.

Den brede repræsentation af deltagere på toplederniveau har resulteret i en unik sammensat alumnegruppe af mere end 150 ledelsesrepræsentanter for de væsentligste aktører i det danske sundhedssystem. Disse repræsentanter har gennemgået samme intensive uddannelsesforløb både på DTU Business og i USA med fokus på innovationsledelse og innovationsprojekter indenfor sundhedssektoren. De har dermed også tilegnet sig fælles referencerammer og erfaringer.

DTU Business etablerer derfor Healthcare Innovation Leadership Network som et formaliseret netværk. Fokus for aktiviteterne i netværket er praktisk inspiration og kompetenceudvikling til eksekvering af tværgående innovationsindsatser, der adresserer de systemiske udfordringer, som det danske sundhedsvæsen står overfor. Ambitionen er at få udbredt og løftet innovationsniveauet indenfor hele sundhedsområdet, til sikring af optimal ressourceudnyttelse og reelle målbare resultater i form af forbedret effektivitet, kvalitet, læring, teknologi og erhvervspotentialer.

Netværket vil bl.a. udbyde inspirerende seminarer og workshops, samt fungere som en videndelings- rådgivnings- og eksekveringsplatform. DTU Business er i forvejen platform for udvalgte innovationsprojekter med afsæt i big data og avancerede analyser indenfor sundhedsområdet, ligesom der, udover UC Berkeley og Stanford University, er etableret samarbejder med andre prominente universiteter og centre i USA omkring sundhedsinnovation og driftsoptimering. Tiltag af denne type, med strategisk og innovativ værdi, vil fremover også aktivt kunne knyttes til Healthcare Innovation Leadership Network.


News and filters

Get updated on news that match your filter.
http://www.business.dtu.dk/english/news/nyhed?id=2B5D85BC-DBDC-4AC5-91FD-138E69FEFC3B
20 JUNE 2018