Velkommen til Healthcare Innovation Leadership network

Healthcare Innovation Leadership Network

Tuesday 09 May 17
|
by Peter Bruun

Contact

Sam Kondo Steffensen
Program Director
DTU Business
+45 45 25 61 10

Contact

Peter Bruun
Professor Emeritus
DTU Business
+45 45 25 61 12

Næste netværksarrangement

Næste arrangement finder sted i Aalborg d. 11. oktober. Indgangsbilletten til at være med i netværket er ILC- deltagelse. Det næste DTU – UC Berkeley Healthcare Innovation Leadership toplederprogram som er det sjette i rækken starter i Juni 2017. Nærmere herom fremgår af hjemmesiden.
Tirsdag d. 25. april gik starten på det første møde i Healthcare Innovation Leadership Network. Netværket udspringer af DTU-Stanford og DTU-UC Berkeley toplederprogrammerne (ILC – Innovation Leadership Challenge) og tæller dermed en unik kreds af centrale aktører på tværs indenfor sundhedssektoren: regioner, hospitaler, pharma- og medico-virksomheder, kommuner, universiteter mv.

Det blev en super start, herunder med indlæg fra Region Hovedstaden og Region Sjælland om de initiativer, som ledelsesmæssigt var taget med afsæt i ILC deltagelsen over årene. 

Professor James Barlow, Imperial College Business School, London, som er aktuel med bogen ”Managing Innovation in Healthcare” leverede et internationalt indslag. Barlow demonstrerede med reference til sundhedssystemet I UK de store udfordringer, man står overfor og som er afledt af en stærkt stigende efterspørgsel – ikke mindst drevet af teknologiske landvindinger - parret med systemets kompleksitet og kapacitet. 

Et scoop på dagen var især et tematisk indlæg af CEO og President for Novo Nordisk A/S, Lars Fruergaard Jørgensen. Temaet var ”Value-based Healthcare” og tog udgangspunkt i drøftelser på dette års møde i World Economic Forum i Davos. 
Som udgangspunkt kan man konstatere, at sundhedsudgifterne stiger med markant større takt end bruttonationalproduktet. Det er ikke langtidsholdbart, og sundhedssektoren må derfor ”genopfinde sig selv” i forhold til den værdi, den leverer. Værdien i sundhedssystemet er et helstøbt begreb, der fremkommer ved at dividere det udkomme, som virkelig betyder noget for patienten med omkostningen til det tilhørende behandlingsforløb. 
Lars Fruergaard Jørgensen præsenterede en fire-trins fasemodel for udviklingen af det værdibaserede sundhedssystem. Første trin er at den enkelte sundhedsenhed måler på kvalitet og arbejder med at reducere variationer i, hvad patienterne får ud af behandlingerne i sidste ende. I sig selv affødte denne del en ivrig debat af, hvor vi i Danmark står i dag – en diskussion som berettiger til at tage dette op som selvstændigt emne.

Alt i alt var dagen præget af en livlig debat - helt i ånden af et aktivt netværk - så det lover rigtigt godt! 
Mere end 40 deltog i dette første arrangement, og over 90 ILC’ere er pt. aktivt tilmeldt netværket.

CEO hos Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen
CEO, Lars Fruergaard Jørgensen, Novo Nordisk A/S

News and filters

Get updated on news that match your filter.
http://www.business.dtu.dk/english/news/nyhed?id=2FF85298-8770-4A15-B2DA-2AA1A5E1F658
22 APRIL 2018