Dominos

Praktiske oplysninger

PiN

Formålet med uddannelsen Projektledelse i Netværk er at udvikle erfarne projektledere til reflekterede praktikere, der er i stand til at udvikle deres egne værktøjer og projekt-
ledelsesstil, der passer præcis til konteksten og personlige udgangspunkt.Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg tage et enkelt modul uden at binde mig for resten af uddannelsen?
Nej.

Hvor stort er holdet?
Der optages mellem 20 og 24 deltagere på et hold. Projektarbejdet foregår i grupper på 4-6 personer.

Hvordan integreres teori og praksis?
Ved alle moduler indgår personlige udfordringer, hvor deltagerne arbejder med konkrete problemstillinger fra deres arbejdspladser. Deltagernes erfaringer og kompetencer integreres således i forhold til den teori og de modeller, der præsenteres ved undervisningen.

Hvorfor er uddannelsen relevant for mig?
Der er en stigende efterspørgsel på projektledere, der kan håndtere komplicerede projekter i netværk, idet flere og flere virksomheder oplever, at en stadig større del af værdiskabelsen finder sted i et samspil med andre virksomheder.

Foregår undervisningen på dansk?
Undervisning og opgaveløsning foregår på dansk, men de fleste artikler og tekster er på engelsk.

Optagelse

For at ansøge om optagelse skal du fremsende en kort motivation for din deltagelse ved efteruddannelsen samt et CV, hvoraf din uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring fremgår.

Herefter vil vi tage kontakt til dig med henblik på afholdelse af en personlig samtale.

Der optages 18-20 deltagere ved hvert hold, og den endelige sammensætning sker på baggrund af de personlige samtaler med ansøgerne.

Ved sammensætning af hold lægges der vægt på en passende repræsentation af privat og offentlig ansatte, kvinder og mænd, yngre og ældre. Dette er befordrende for både dynamik og netværksdannelse.

Deltagerbetaling

Prisen for efteruddannelsen er 60.000 DKK pr. deltager.

Hertil lægges udgifter til undervisningsmaterialer på 500-1.500 DKK pr. modul.

Tilmeldingen er bindende 14 dage før uddannelsesstart, hvor betaling for første modul skal være modtaget.

Rådgivende komite

Den løbende udvikling og evaluering af efteruddannelsen varetages af programledelsen i samarbejde med en til formålet oprettet rådgivende komite.

Den rådgivende komite er opdelt i et erhvervspolitisk og i et fagligt udvalg.

Det erhvervspolitiske udvalg har følgende medlemmer:
Annette Schmidt Højby, Dansk Magisterforening
Hanne Dorthe Sørensen, Statens Center for Kompetenceudvikling
Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv
Lone Retoft, Ingeniørforeningen

Det faglige udvalg har følgende medlemmer:
Henrik Kærgaard, NIRAS
Henrik Sardal, Atkins Danmark
Jens Rønnow Lønholdt, Lyceum
Kim Frei, Nokia

Katharina Laungaard
Spørgsmål?
Kontakt venligst
Program Manager
Katharina Laungaard 
katlau@business.dtu.dk
+45 45256114


Spørgsmål?
Kontakt venligst
Independent consultant
Mirjam Godskesen
mirjam@learning.aau.dk
+45 61667239

2017 PiN Kursusplan

Modul 1:
17-19 januar (uge 3)

Modul 2:
27. februar – 1. marts (uge 9)

Modul 3:
25-27 april (uge 17)

Modul 4:
12-14 juni (uge 24)

Modul 5:
28-30 august (uge 35)

Modul 6:
25-27 oktober (uge 43)
– sidste dag med afslutningsmiddag

http://www.business.dtu.dk/english/pin/praktiske-oplysninger
19 JULY 2018