Meeting

Hvorfor denne efteruddannelse?

PiN

Formålet med uddannelsen Projektledelse i Netværk er at udvikle erfarne projektledere til reflekterede praktikere, der er i stand til at udvikle deres egne værktøjer og projekt-
ledelsesstil, der passer præcis til konteksten og personlige udgangspunkt.Hvorfor 

Virksomheders værdiskabelse finder stadig oftere sted i tværgående netværksprojekter, hvor alle involverede aktører yder deres særlige bidrag.

Virksomheders konkurrenceevne hænger således i stigende omfang sammen med deres evne til at deltage i design og ledelse af projekter i netværk.

Effektiv intern videndeling i forskellige dele af organisationen og eksternt i netværk med samarbejdspartnere, leverandører og kunder er derfor af afgørende betydning for stadig flere virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private.

Det kræver en vifte af særlige kompetencer hos de personer, der har ansvaret for at lede og koordinere disse ofte meget komplicerede netværksprojekter.

Disse kompetencer kan nu erhverves gennem deltagelse i denne efteruddannelse, hvor virksomhedernes praktiske erfaringer bringes sammen med den nyeste forskning fra DTU Management indenfor områder som produktivitet og videndeling, social kapital, design af projekter og processer, innovation og produktudvikling, risikovurdering og risikostyring, livscyklusanalyse og bæredygtighed.

Baggrund

Projektledelse i Netværk er en ny forskningsbaseret efteruddannelse, der udbydes af DTU Business.

Efteruddannelsen er resultatet af et udviklingsforløb med deltagelse af Atkins, Cowi, Emendo, Niras, NNE Pharmaplan, Nokia, Nordsjællands Politi, Novo Nordisk, Nykredit, Odense Kommune, Rambøll Management, Region Hovedstaden og Siemens.

I udviklingsforløbet blev kravene til efteruddannelsens form og indhold fastlagt.

Efteruddannelsen skal:

  1. perspektivere de forskellige faglige temaer, der er forbundet med design og ledelse af projekter i netværk;
  2. imødekomme konkrete udfordringer og behov i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor;
  3. introducere et nyskabende og meget intensivt læringskoncept, hvor læring kobles til praksis med henblik på ændring af adfærd; og
  4. baseres på et tæt samspil mellem virksomhedernes praktiske erfaringer og den forskning, som finder sted ved DTU Business.

Hvem

Efteruddannelsen henvender sig til personer i private og offentlige virksomheder, der arbejder med tværgående projekter med mange aktører både indenfor og udenfor virksomhedens organisation.

Det forudsættes derfor, at deltageren har et omfattende kendskab til og praktisk erfaring med projektledelse.

Den typiske deltagerprofil er projektledertalentet eller den erfarne projektleder, som ønsker at få udvidet begrebsapparatet og opdateret indholdet i værktøjskassen.

Adgangskrav

For at blive optaget på efteruddannelsen skal du have erhvervserfaring som projektleder.

De adgangsgivende uddannelser er:

  1. videregående uddannelser på minimum bachelorniveau, eller
  2. mellemlange uddannelser, der kombineret med relevant erhvervserfaring kan sidestilles med en bacheloruddannelse.

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle krav, men som på anden måde har opnået tilsvarende kvalifikationer, kan blive optaget på dispensation efter en nærmere faglig vurdering.

Efteruddannelsen foregår på dansk og engelsk, og der vil derfor blive stillet krav om passende sprogkundskaber.

Som led i optagelsesproceduren vil alle ansøgere, som opfylder adgangskravene, blive inviteret til en personlig samtale.

Virksomhedens rolle

Den grundlæggende ide med denne efteruddannelse er, at uddannelsesforløbet skal kobles tæt med konkrete aktiviteter i deltagernes virksomheder.

Det er i anvendelsen af den ny viden i deltagernes daglige projektledelsespraksis, at efteruddannelsens værdi kan og skal måles.

Målet er, at både deltagerne og deltagernes virksomheder får fuldt udbytte af efteruddannelsen.

Katharina Laungaard
Spørgsmål?
Kontakt venligst
Program Manager
Katharina Laungaard 
katlau@business.dtu.dk
+45 45256114


Spørgsmål?
Kontakt venligst
Independent consultant
Mirjam Godskesen
mirjam@learning.aau.dk
+45 61667239

2017 PiN Kursusplan

Modul 1:
17-19 januar (uge 3)

Modul 2:
27. februar – 1. marts (uge 9)

Modul 3:
25-27 april (uge 17)

Modul 4:
12-14 juni (uge 24)

Modul 5:
28-30 august (uge 35)

Modul 6:
25-27 oktober (uge 43)
– sidste dag med afslutningsmiddag

http://www.business.dtu.dk/pin/hvorfor-denne-efteruddannelse
20 JUNI 2018